Pigegruppen

Pigegruppen er et tilbud til sårbare piger. Vi holder til i et stort lyst butikslokale på Vesterbro.

Pigegruppen er et tilbud til socialt udsatte piger i alderen 13-18 år. Vi tilbyder individuel støtte samt inddragelse i fællesskab med andre piger.

Vi har ca. 25 faste brugere og er årligt i kontakt med 100-150 piger i målgruppen. Brugerne er gennemsnitligt indskrevet i Pigegruppen i 2-3 år. 

Pigegruppens målgruppe

Pigegruppens piger har over en bred kam oplevet svigt fra voksne. Det bekræfter dem i, at voksne kan være særdeles svære at stole på, og de har derfor oparbejdet en massiv sårbarhed over for svigt.

Pigerne har ligeledes erfaringer med, at de ”ikke passer ind” – og at de på den baggrund er i stor risiko for at leve marginaliserede liv.

Mange har erfaringer med, at trusler og vold er acceptable kommunikationsformer. Derfor er vold ofte et første valg, når en konflikt skal løses. Mange har erfaringer med at eksperimentere med rusmidler, kriminalitet og/eller gråzoneprostitution (også kaldet sugardating).

Deres liv har i mange og lange perioder været præget af mange skift af forskellige slags. Skift, der bidrager til at give livet et konstant akut præg. Det akutte liv kan være domineret af usikre økonomiske vilkår i familien, ustabile boligforhold og måske psykisk sygdom hos forældre. Det akutte liv kan være yderligere forstærket af misbrug og vold i familien og eventuel ekstrem social kontrol.

Pigernes erfaring er, at de kun for alvor kan stole på sig selv og derfor har stor erfaring med at tage vare på eget liv.

De erfaringer bringer dem ofte på kollisionskurs med myndigheder og institutioner, og de har derfor vanskeligt ved at finde trivsel i ”traditionelle” døgnmiljøer.

Grundsynet i Pigegruppen

Grundsynet i Pigegruppen er, at pigerne mødes med åbenhed, rummelighed og som hele mennesker uanset baggrund og problematikker.

Vi designer rammer og skaber projekter og holder derigennem fokus på pigernes udviklingspotentialer og ressourcer. Vi arbejder med frivillighed som metode, hvilket bidrager til vores mulighed for at arbejde med skabelse og fastholdelse af gode og udviklende relationer.

Kernen i vores arbejde er at skabe tillidsfulde relationer med udgangspunkt i anerkendelse, ligeværd og gensidig respekt og at støtte pigerne i at skabe en mere positiv historie om dem selv.

Vi tager udgangspunkt i det, pigerne selv siger, de har brug for støtte til. Vi fokuserer på et åbent og nysgerrigt møde med pigerne, og derfor læser vi ikke handleplaner, sagsakter eller andre levn fra pigernes socialhistorie.

Pigegruppen kombinerer individuelt relations arbejde med et gruppeorienteret fokus.

Assistentprojektet

Pigegruppen har god erfaring med at give tidligere pigegruppe-piger en rolle i det pædagogiske arbejde.

Pigerne bliver ansat til specifikke arbejdsopgaver der spænder vidt fra at være medhjælper på et gruppeforløb, støtte op om et projektforløb, have fokus på en bestemt yngre og/eller ny pige eller til at lave opsøgende arbejde. 

Ansættelse af tidligere piger er udviklet og evalueret i et forsøgsprojekt. Assistenternes opgave var her bl.a. at opsøge yngre vilde piger med behov for hjælp. Projektet var lærerigt, både for assistenterne og for medarbejderne, og samtidig særdeles udbytterigt: I dag er der næsten dobbelt så mange piger i Pigegruppen som for et par år siden.

Trods det at der ikke er givet nye projektmidler til ansættelse af assistenter bliver vi ved med at ansætte tidligere unge.

Hvis du vil læse mere om vores erfaringer med at ansætte assistenter, så se vores materiale.