Visitation

Kender du en ung, der kunne have gavn af et forløb i De Unges Hus, så læs med herunder.

De Unges Hus er et åbent anonymt tilbud efter §11 i Serviceloven, hvor alle unge inden for målgruppen kan komme og få rådgivning og ingen bliver afvist. Derudover har vi unge, som er indskrevet i forløb og i hybler.

Vi tilbyder ikke altid de unge egentlige visitationssamtaler. Som alt andet i De Unges Hus, er visitationsprocessen fleksibel og skræddersyet til den enkelte unge. De unge kommer her, fordi de ønsker det, og med udgangspunkt i vores værdigrundlag mødes de nye unge med åbenhed, anerkendelse og interesse. I den første tid præsenteres den unge for De Unges Hus’ tilbud, og når den unge føler sig tryg ved rammerne og er klar til at sætte fokus på deres personlige udvikling, og vi vurderer, at De Unges Hus vil være et relevant tilbud, indgår vi sammen med den unge i et mere forpligtende samarbejde.

Gennem sagsbehandlere eller andre faglige samarbejdspartnere kan unge visiteres til gruppeforløb, hybler, efterværn, mentoruddannelse og/eller individuelle håndholdte indsatser, fx midlertidige skoleforløb.

Sagsbehandlere med kendskab til unge inden for målgruppen, som kunne have gavn af en indsats i De Unges Hus, er velkomne til at kontakte os via telefon eller e-mail. Sammen med sagsbehandleren og den unge selv vurderer vi herefter om De Unges Hus kan bidrage positivt til den unges videre udvikling. Da De Unges Hus’ indsatser bygger på frivillighed, er det vigtigt, at den unge selv har et ønske om at blive en del af fællesskabet i huset og at han/hun centreres i overvejelserne om hvordan indsatsen skal sammensættes.