De 4 Årstider

De 4 Årstider er et gruppeforløb for anbragte unge 13-18 år.

Åben anonym telefonrådgivning

De 4 Årstider tilbyder åben anonym telefonrådgivning for dig, der oplever udfordringer/problemer i direkte relation til din anbringelse i familiepleje eller på døgninstitution. Rådgivningen foregår som minimum to gange om ugen i eftermiddags- og aftentimerne.

Rådgivningen kan være med til at forebygge og løse trivselsproblemer som de unge kan opleve i deres anbringelse, samt fungere som brobygning til yderligere rådgivning. Det kan forhåbentlig være med til at sikre færre skift i anbringelse, som vi ved belaster barnet/den unge yderligere.

Gruppeforløb

Gruppetilbuddet består af et fortløbende gruppeforløb, med løbende optagelse og udslusning, der tema- og emnemæssigt beskæftiger sig med bearbejdning af de unges fortid, gennem fokus på livsforløb, livshistorier og relationer, samt fokus på de unges nutidige og fremtidige håndtering af udfordringer, gennem pædagogisk tilrettelagte fysiske aktiviteter/lege med fokus på succesoplevelser og teambuilding.

Gruppen mødes til ca. 10 årlige weekendaktiviteter i sommerhus/feriecenter, hvor der kan udføres fysiske aktiviteter med udgangspunkt i naturen (fx ridning, kano, orienteringsløb, klatring osv.) med fokus på at indgå i et fællesskab og på at udvikle de unges relationskompetencer, som derudover skal give de unge succesoplevelser med at kunne mestre udfordringer og et større kendskab til egne kompetencer og grænser. På weekendturene arbejdes der også med konstruktion og fortælling af livshistorier der skal hjælpe til at de unge kan få bearbejdet forskellige former for oplevelser eller følelser der stammer fra fx svigt i barndommen.

Kontakt den åbne anonyme rådgivning

Åben anonym rådgivning

Rådgivningstelefonen har åbent tirsdage og torsdage i tidsrummet 16-20.