Københavns Kommunes logo

De 4 Årstider

De 4 Årstider er et gruppeforløb for anbragte unge 13-18 år.

Åben anonym telefonrådgivning

De 4 Årstider tilbyder åben anonym telefonrådgivning for dig, der oplever udfordringer/problemer i direkte relation til din anbringelse i familiepleje eller på døgninstitution. Rådgivningen foregår som minimum to gange om ugen i eftermiddags- og aftentimerne.

Rådgivningen kan være med til at forebygge og løse trivselsproblemer som de unge kan opleve i deres anbringelse, samt fungere som brobygning til yderligere rådgivning. Det kan forhåbentlig være med til at sikre færre skift i anbringelse, som vi ved belaster barnet/den unge yderligere.

Gruppeforløb

Gruppetilbuddet består af et fortløbende gruppeforløb, med løbende optagelse og udslusning, der tema- og emnemæssigt beskæftiger sig med bearbejdning af de unges fortid, gennem fokus på livsforløb, livshistorier og relationer, samt fokus på de unges nutidige og fremtidige håndtering af udfordringer, gennem pædagogisk tilrettelagte fysiske aktiviteter/lege med fokus på succesoplevelser og teambuilding.

Gruppen mødes til ca. 10 årlige weekendaktiviteter i sommerhus/feriecenter, hvor der kan udføres fysiske aktiviteter med udgangspunkt i naturen (fx ridning, kano, orienteringsløb, klatring osv.) med fokus på at indgå i et fællesskab og på at udvikle de unges relationskompetencer, som derudover skal give de unge succesoplevelser med at kunne mestre udfordringer og et større kendskab til egne kompetencer og grænser. På weekendturene arbejdes der også med konstruktion og fortælling af livshistorier der skal hjælpe til at de unge kan få bearbejdet forskellige former for oplevelser eller følelser der stammer fra fx svigt i barndommen.

Mentoruddannelse

Mentoruddannelsen er for unge, der har et ønske eller håb om forandring i eget/andres liv, en pædagogisk fremtid og/eller en positiv personlig udvikling. Formålet er at de unge oplever succes med at lære og mod på at ville noget i livet og at de opnår kvalifikationer til at kunne arbejde som mentorer for udsatte unge.

Uddannelsen består bl.a. af fysiske aktiviteter, refleksionsforløb, psykologi, systemforståelse, uddannelsesvejledning og kommunikation, samt et praktikforløb. Herudover kommer de unge bl.a. rundt om konfliktløsning, samtaleteknik, gruppedynamik, samarbejde, mestring, sorg/krise, coaching, kropslig opmærksomhed osv.

Rent praktisk afvikles uddannelsen over 38 undervisningsgange af 4 timers varighed, samt tre weekend-internater, og ydermere et praktikforløb som frivillig i Ungdommens Røde Kors. Undervisningen foregår hver onsdag i perioden marts-december, og forløbet afsluttes med en opgave.

Torsdagscafé

Torsdagscafeen i De Unges Hus kan med et enkelt ord bedst beskrives som en ”efterværns-cafe”. Det er et tilbud der primært er henvendt til unge mellem 17,5 og 23 år, som er i gang med at etablere sig i en voksen-tilværelse, med alt hvad det indebærer af selvstændighed, ansvarlighed og tøjvask og madlavning og regninger og rengøring og husleje og SKAT og usikkerhed og øgede forventninger og krav til at skulle kunne klare sig selv.

Det er en overgang til voksenlivet, som alle unge oplever som udfordrende, og som alle unge har behov for støtte til, hvilket de fleste også får i forskellig grad fra deres forældre.

Som tidligere anbragt eller bruger af socialpædagogiske tilbud, så har man naturligvis også brug for støtte og omsorg i overgangen til voksenlivet. Som ung tidligere anbragt står man ofte i en yderligere sårbar position, fordi ens tidligere sikkerhedsnet bliver revet væk i løbet af en nat, og fordi man oftest mangler et netværk af voksne, der kan hjælpe en.

I Torsdagscafeen kan unge der har brug for en anden form for støtte finde fællesskab og netværk med andre unge, der selv har erfaring med at stå i samme situation. Der er mulighed for åben anonym rådgivning (hvor man kommer forbi eller ringer) omkring alle emner, og de ansatte og de unge arbejder sammen om at skabe aktiviteter der understøtter overgangen til voksenlivet. Det kan være aktiviteter som planlægning, indkøb og fremstilling af det måltid mad, der bliver serveret hver torsdag eller bankospil med tema-gevinster. Torsdagscafeen får også jævnligt besøg af rådgivere omkring privat-økonomi, sund kost og motion, statsborgerskab og opholdstilladelse, boligforhold, uddannelse, køn og seksualitet, og ca. hver 6. uge inviteres der en spændende oplægsholder, fx ”Kenneth fra Luksusfælden” eller en anden ”kendt”, der enten har skrevet en bog, lavet en film eller deltaget i et tv-program, og som har noget relevant på hjerte.

Torsdagscafeen er med andre ord et åbent rum, hvor der er plads til alle unge, der har brug for at få støtte og omsorg til at komme godt ind i voksenlivet på en særlig måde, og som kan have gavn af fællesskab med andre unge med lignende erfaringer.

Kender du nogen unge, der kunne have gavn af at deltage i Torsdagscafeen eller har du konkrete spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os!