Hvad tilbyder vi?

  • ""
    Illustration af Hamraz Bayan
De Unges Hus tilbyder fleksible og håndholdte indsatser til udsatte unge. Læs mere om indsatserne her.

De Unges Hus’ tilbyder flere forskellige former for indsatser for udsatte unge. Nogle af de mest centrale dele af vores tilbud er vores anonyme rådgivning, hybler og gruppeforløb.

Alle forløb i De Unges Hus er tilrettelagt sammen med den enkelte unge efter hans eller hendes individuelle ønsker og behov. Forløbene er altså altid meget fleksible og er præget af en meget høj grad af tilgængelighed. 

De unge inviteres ind i et fællesskab, hvor vi sammen skaber nogle rammer og en kultur, som kan rumme alle. Gennem dette fællesskab får de unge mulighed for at udvikle deres selvværd, selvstændighed, refleksionsevner og sociale kompetencer. Fællesskabet styrker den unges bevidsthed og egen identitet og taler ind i den unges mål, ønsker og drømme for fremtiden.

Vi lægger vægt på at møde den unge fordomsfrit og uden forudfattet viden. Helt konkret betyder det, at når vi får kendskab til en ung, læser vi fx ikke hans eller hendes sagsakter. Vi tror på at den unges egen fortælling kan sige mere om hvad han eller hun har brug for, end noter og udtalelser fra andre voksne.

Desuden er det en forudsætning, at samarbejdet med den enkelte unge bygger på en tillidsfuld relation – man vælger hinanden!

Herunder kan du læse mere om vores enkelte tilbud.