Hvad kan vi?

  • ""
    Illustration af Hamraz Bayan
De Unges Hus har over 20 års erfaring i arbejdet med udsatte unge. Læs mere om vores metoder her.

I De Unges Hus arbejder vi fleksibelt og helhedsorienteret og kombinerer derfor ofte flere forskellige metoder i arbejdet med vores unge. Vi arbejder på et vidensgrundlag opbygget i løbet af mange års erfaring med målgruppen.

Vi læner os op ad forskellige metoder, som vi ved virker for de unge, vi er til for. Samtidig tilpasser vi vores forløb til de enkelte unge, således at indsatsen altid er håndholdt og skræddersyet. De Unges Hus’ interne undersøgelse fra 2017 vedr. 10 pigers udvikling giver et tydeligt billede af hvordan disse metoder virker, ligesom der her på hjemmesiden under menuen 'Materiale' kan findes flere kvantitative undersøgelser om de gruppebaserede udviklingsforløb og de unges oplevelse af den indsats, de tilbydes.

I De Unges Hus ses aktiviteter som et middel til at udvikle personlige færdigheder – både individuelt og i grupper. Det er vores erfaring, at unge, der får succesoplevelser gennem aktiviteter,  får øget selvtillid og lyst til at lære. De voksne i De Unges Hus deltager i aktiviteterne på lige fod med de unge.

I De Unges Hus arbejdes der bl.a. ud fra følgende metoder:

Gruppeforløb

De Unges Hus tilbyder, sideløbende med relationsarbejde, flere forskellige former for gruppetilbud: Et målrettet udviklingsforløb i gruppe med fokus på selvindsigt og håndtering af de livsvilkår, som den unge oplever ex i forbindelse med anbringelse, hjemgivelse eller problemer i hjemmet. Via gruppen spejler de unge sig i hinanden og udvikles gennem gruppens samlede erfaringer og viden. Fællesskabet i gruppen styrker den unges bevidsthed og egen identitet og taler ind i den unges mål, ønsker og drømme for fremtiden. I dette tilbud deltager også ældre unge som mentorer. Et andet tilbud i De Unges Hus er målrettet sårbare piger, som lever vilde eller udsatte liv. Pigerne tilbydes et gruppetilhørsforhold, som skaber rammer og fordrer fællesskab ved at bl.a. at lave aktiviteter sammen.  Det er ikke et gruppebehandlingstilbud omkring strukturerede samtaleforløb om et på forhånd givent emne, men tager udgangspunkt i de unges aktuelle oplevelser og dilemmaer og giver flere øjne på en konkret problemstilling. Gruppetilbuddet er med til at skabe nye positioneringsmuligheder og nye fortællinger om den enkelte unge.

Fleksibel individuel metode

De Unges Hus kører, sideløbende med gruppebehandlingstilbuddet, individuelle forløb med de unge. De Unges Hus’ individuelle tilgang tager udgangspunkt i at møde den unge uden nogen forudfattet viden (fx igennem sagsakter) og møde den unge, hvor hun/han er. Derfra sammensættes et håndholdt og meget fleksibelt forløb ud fra den unges drømme og ønsker om forandring, hvor medarbejderen støtter den unge i at tage ansvar for eget liv. Det er en forudsætning i De Unges Hus’ individuelle arbejde at søge at skabe tillidsfulde relationer med de unge. Medarbejderens rolle i forhold til den unge er af konsulterende art, hvor medarbejderen forsøger at sætte refleksion om egen adfærd i gang hos den unge og støtte op om at finde løsninger på de dilemmaer og problemer, han eller hun har.

Oplevelsesorienteret pædagogik

Formålet med den oplevelsesorienterede pædagogik er, gennem samvær om praktiske livsfærdigheder, deltagelse i De Unges Hus’ café og deltagelse i aktiviteter og rejser, at den unge gradvist lærer at klare sig selv på egen hånd og opnår social og kulturel kapital gennem aktiviteter og rejser.

Familie- og netværkssamarbejde

Når det er muligt og hensigtsmæssigt for den unge, inddrages den unges familie og øvrige netværk. Samarbejdet kan hjælpe med de unge med at få et afklaret forhold til sin familie og er en del af den helhedsorienterede indsats, som De Unges Hus arbejder ud fra.