De unge

  • ""
    Illustration af Hamraz Bayan
Få et overblik over De Unges Hus' målgruppe her.

De Unges Hus’ primære målgruppe er særligt sårbare unge, der lever udsatte liv. Aldersmæssigt er de unge mellem 12 og 18 år, eller op til 23 år for unge i efterværn. Vores fremskudte indsats, Vilde Liv, tilbyder anonym rådgivning til unge, der opholder sig på og omkring Christiania.

Mange af de unge, der kommer i De Unges Hus, har gennem hele eller dele af deres liv oplevet, at de ikke ”passer ind” i samfundet omkring dem, og er derfor i risiko for at leve marginaliserede liv.

De har ofte oplevet massive svigt fra de voksne, som skulle have passet på dem, hvilket betyder, at de i mange tilfælde er meget sårbare over for svigt og har oparbejdet en mistillid til ”systemet”. Mange har også erfaringer med at eksperimentere med rusmidler, kriminalitet og gråzoneprostitution.

De unge kan derudover være udfordrede af ensomhed og lavt selvværd, og de kan være udsat for ekstrem social kontrol.

Deres liv har i lange perioder været præget af mange skift af forskellige slags, hvilket har medført en tilstand af indre og ydre kaos, og deres liv har et akut præg over sig. Det akutte liv kan være domineret af usikre økonomiske vilkår i familien, ustabile boligforhold og måske psykisk sygdom hos forældre, og kan være yderligere forstærket af misbrug og vold i familien og eventuelt ekstrem social kontrol.

Mange af de unge har gennem deres liv oplevet vold som en acceptabel form for kommunikation, og derfor kan vold og trusler være første valg, når en konflikt skal løses.

En del af de unge, som kommer i De Unges Hus er gennem deres liv blevet mødt med forskellige psykiatriske diagnoser - diagnoser, der ofte bliver definerende for dem som personer. De voksne i De Unges Hus arbejder uden om eventuelle psykiatriske diagnoser, for at give de unge plads til at løsrive sig fra disse definitioner og i stedet skabe deres egen fortælling og identitet.

Du kan også læse mere specifikt om målgrupperne for vores tre indsatser De 4 Årstider, Pigegruppen og Vilde Liv.