De 4 Årstider

  • ""
De 4 Årstider tilbyder gruppeforløb og cafeaftener til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo sammen med deres forældre.

De 4 Årstider er et sted for børn og unge, som bor eller har boet på institution eller i plejefamilie.

De 4 Årstider startede som et projekt under Socialministeriet og Københavns Kommune og er nu et kommunalt tilbud til alle børn og unge i København.

Vi tilbyder:

  • Værested med spisning, fælles aktiviteter og rådgivning
  • Åben, anonym telefonrådgivning
  • Samtale- og aktivitetsforløb i gruppe
  • Hybler med tilknyttet kontaktperson
  • Efterværn i forbindelse med udslusning fra plejefamilie eller døgninstitution
  • Kontaktpersonordning for børn og unge

Om os

Mange børn og unge oplever i en periode af deres liv at bo i en plejefamilie, på en døgninstitution eller et helt andet sted. At bo et andet sted end hos familien kan være en svær oplevelse, der skaber mange tanker om livet og fremtiden. Mange af disse børn og unge oplever at stå alene uden nogen at dele deres oplevelse af bl.a. svigt og rodløshed med.

Hos De 4 Årstider kan disse børn og unge møde andre børn og unge at dele deres oplevelser med. Samtidig bidrager aktivitets- og netværkshuset til deres personlige udvikling og giver dem spændende oplevelser og nye erfaringer samt gode muligheder for at få nye venner og udvide og udvikle deres netværk.

For mange af disse børn og unge, der mangler blivende steder, hvor de kan komme, når de har lyst, og hvor de kan vende tilbage til efter længere perioders fravær, spiller De 4 Årstider en afgørende rolle.

Ved at skabe et rum for børn og unge, der bor i i plejefamilier eller på døgninstitutioner imødekommer De 4 Årstider et af anbringelsesområdets centrale problemstillinger, nemlig opretholdelsen af kontinuitet og stabil voksenkontakt gennem forløbet.